SÖNDAGSCAFÉER våren 2024!

Börjar den 18/2 kl 14.30 – 16.30 i Härja hembygdsgård

Program:     

18/2   Stig Blomberg berättar om ”Grimmestorps torp”

25/2   Jan-Åke Johansson berätta om och visar svenskt silver

  3/3   Hantverk i bygden, flera personer ställer ut sina verk

10/3   Arne Axelsson presenterar ett antal ”Träd med tradition”

17/3   Stig berättar om jordkällare

24/3  Gunnel Henrysson pratar om småSKALig äggproduktion

  7/4  Gunnar Adolfsson berättar om ”Krösarepan” från Habo

ALLA HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!!!

Härja Hembygdsförening i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Vid frågor ring Peter Nilsson 0707 501800 eller Asta Svensson 0706 519669