Vi finns nu på internet!

Härja Hembygdsgård gör sin entré på internet med egen hemsida. Vi hoppas att på denna hemsida kunna ge information om vad som händer i området och om kommande aktiviteter i hembygdsgården.