Vårens Caféer

6 mars

Bror Gustavsson underhåller med dragspelsmusik

13 mars

Konstutställning med arbeten målade av bygdemålaren Plantin

20 mars

Curt-Ove Ekdahl berättar om ålderdomshemmet i Hadäng, Velinga.

27 mars

Fredrik Augustsson, Karleby handelsträdgård, kåserar kring pelargonior.

3 april

Sigrun Wetterberg visar norsk bygdemålning.

24 april

Hantverksmässa med lokala hantverkare.

28 maj

planerar vi för ett trädgårdscafé.